,,Portret Słynnego Matematyka”– ogólnopolski konkurs rozstrzygnięty

,,Portret Słynnego Matematyka”– ogólnopolski konkurs rozstrzygnięty

Konkurs “Portret słynnego matematyka” organizowany przez Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe skierowany jest do uczniów klas 4–8 szkół podstawowych. Celem konkursu było
stworzenie portretu słynnego matematyka lub innego uczonego, który zajmował się tą
dziedziną nauki. Portret wybranego matematyka można było wykonać dowolną techniką
artystyczną. Specjalne wyróżnienie w tym konkursie otrzymał uczeń siódmej klasy naszej szkoły Filip Mołdoch .
Gratulujemy Filipowi sukcesu i życzymy kolejnych osiągnięć

Maria Wolanin