Podręczniki

Szkolny zestaw podręczników Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kyci w Kuryłówce na rok szkolny 2022/2023

Przedszkole

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny
 w zestawie

Wychowanie przedszkolne
Grupa – 5 i 6-latki

Wychowanie przedszkolne

 Strefa przedszkolaka B+

Wiesława Żaba-Żabińska 

A.Banaś, J.Bieniek,

 K.Cebula, M.Kwiecień, M.Plewa

MAC Edukacja

 

Wychowanie przedszkolne
Grupa – 5 -latki

Strefa Przedszkolaka- poziom B

Wiesława Żaba-Żabińska ,

J. Bieniek, K. Cebula

M. Plewa, M. Kwieciński

MAC Edukacja

 

Wychowanie przedszkolne
Grupa – 4 latki

Super Smyki- poziom A+

Wiesława Żaba-Żabińska 

Anna Babiś

Monika Sobkowiak

Alicja Mironiuk

MAC Edukacja

 883243

Wychowanie przedszkolne
Grupa – 3-latki Zucholandia

Super Smyki- poziom A

Wiesława Żaba-Żabińska ,

W. Majewska, R. Paździo

MAC Edukacja

 

Drugi Etap edukacyjny