Plan lekcji uczniów

A.GrabarzK.MrzygłódR.TokarzL.KarpińskaE.CirytJ.KnapL.KyciaE.MazurekK.Stawowy G.MarczakA.BurdaB.ŁuszczakM.SztyrakM.WolaninU.ZięzioA.WójcikR.Iskra
0a0b1a1b2a2b3a3b4a4b5a6a7a8a8bcptp
NPSNPSNPSNPSNPSNPSNPSNPSNPSNPSNPSNPSNPSNPSNPSNPSNPS
Poniedziałek 1 8:00- 8:45 AGprzedszkoleS.23 pKMprzedszkoleS.22pRTe_wczesnoszkS.3KLe_wczesnoszkS.2ECe_wczesnoszkS.18JKe_wczesnoszkS16Kye_wczesnoszkS.19EMe_wczesnoszkS.17SMplastykaS.12MSmatematykaS.10WMj.polskiS.11MWmatematykaS.7ABwf6WFhistoriaS.8JMj.niemieckiS.13WAprzedszkoleS.21pRIprzedszkoleS.4p
2 8:50- 9:35 AGprzedszkoleS.23 pKMprzedszkoleS.22pKLwf1MCe_informat.14ECe_wczesnoszkS.18JKe_wczesnoszkS16Kye_wczesnoszkS.19EMe_wczesnoszkS.17MSmatematykaS.9GMj.polskiS.10ABgodz.wychS.8WMj.polskiS.11SMplastykaS.12MWmatematykaS.7UZmatematykaS.15WAprzedszkoleS.21pRIprzedszkoleS.4p
3 9:45-10:30 AGprzedszkoleS.23 pKMprzedszkoleS.22pJPe_wczesnoszkS.3KLe_wczesnoszkS.2DDreligiaS.18JKe_wczesnoszkS16Kye_wczesnoszkS.19EMe_wczesnoszkS.17MKj.polskiS.11j.angielskiS.13WFgeografiaS.8MCinformatykaInf 14UZmatematykaS.12ABwf6MSfizykaS.10WAprzedszkoleS.21pRIprzedszkoleS.4p
4 10:40-11:25 AGprzedszkoleS.23 pKMprzedszkoleS.22pJPe_wczesnoszkS.8KLe_wczesnoszkS.2ECe_wczesnoszkS.18JKe_wczesnoszkS16Kye_wczesnoszkS.19DDreligiaS.17LKmuzykaS.7WGwf1MP/BŁj.ang.-1/2/j.ang.-2/2S.15/13SMplastykaS.12MCinformatykas. 14MKj.polskiS.11GMj.polskiS.10WAprzedszkoleS.21pRIprzedszkoleS.4p
5 11:40-12:25 AGprzedszkoleS.23 pKMprzedszkoleS.22pECpozal.inneS.18DDreligiaS16WGpozal.inne6EMe_wczesnoszkS.17j.angielskiS.13GMgodz.wychS.10UZmatematykaS.7WFgeografiaS.8SMj.polskiS.12MPj.angielskiS.15MCinformatykaInf 14WAprzedszkoleS.21pRIprzedszkoleS.4p
6 12:40-13:25 BŁ s.23p j.a 12:35 -13:05DDs.22p rel. 12:45 -13:15WGwf6MCpozal.inne 14GMhistoriaS.10SMgodz.wychS.12JMj.niemieckiS.13WFhistoriaS.8WAdo 13:00RIdo 13:00
7 13:30-14:15 MPj.angielskiS.12WFgeografiaS.8WGwf6
Wtorek 1 8:00- 8:45 AGprzedszkoleS.23 pKMprzedszkoleS.22pRTe_wczesnoszkS.3KLe_wczesnoszkS.2ECe_wczesnoszkS.18JKe_wczesnoszkS16DDreligiaS.19EMe_wczesnoszkS.17WGwf1BPprzyrodaS.9MP/BŁj.ang.-1/2/j.ang.-2/2S.15/13GMhistoriaS.10ABwf6MWmatematykaS.7SMwosS.12WAprzedszkoleS.21pRIprzedszkoleS.4p
2 8:50- 9:35 DD religia 8:50-9:20KMprzedszkoleS.22pRTe_wczesnoszkS.3KLe_wczesnoszkS.2ECe_wczesnoszkS.18JKe_wczesnoszkS16Kye_wczesnoszkS.19EMe_wczesnoszkS.17MSmatematykas.10WGwf1GMhistorias.8MWmatematykaS.7SMj.polskiS.12ABwf6BPbiologiaS.9BŁ s.21j.a 9:15 -9:30BŁs. 4p j.a 8:55 -9;10
3 9:45-10:30 AGprzedszkoleS.23 pKMprzedszkoleS.22pJPe_wczesnoszkS.3DDreligiaS.2ECe_wczesnoszkS.18JKe_wczesnoszkS16Kye_wczesnoszkS.19MPj.angielskiS.17KSprzyrodaS.9UZtechnikaS.15ABwf6j.angielskiS.13BPbiologiaS.12MSfizykaS.10GMj.polskiS.8WAprzedszkoleS.21pRIprzedszkoleS.4p
4 10:40-11:25 AGprzedszkoleS.23 pKMprzedszkoleS.22pJPe_wczesnoszkS.3KLe_wczesnoszkS.2ECe_wczesnoszkS.18JKe_wczesnoszkS16MPj.angielskiS.19EMe_wczesnoszkS.17KSgodz.wychS.9MSmatematykaS.10BPbiologiaS.13WMj.polskiS.8UZmatematykaS.12MKj.polskiS.11WGwf6WAprzedszkoleS.21pRIprzedszkoleS.4p
5 11:40-12:25 AGprzedszkoleS.23 pDD religia 11:35 -12:05KLwfS.3MCe_wczesnoszk1Kye_wczesnoszkS.19MKj.polskiS.11GMj.polskiS.10UZmatematykaS.9WGwf6MPj.angielskiS.12WFhistoriaS.8ABe_dla_bezpS.7WAprzedszkoleS.21pRIprzedszkoleS.4p
6 12:40-13:25 AG do 13:00 s.23p przKM12:05 - 13:00 prz.WFhistoriaS.8BPpozal.inneS.10WMj.polskiS.11KSchemiaS.9MCinformatykaInf 14DDreligiaS.15WAdo 13:00RIdo 13:00
7 13:30-14:15 WFhistoriaS.8DDreligiaS.15MPj.angielskiS.13
Środa 1 8:00- 8:45 AGprzedszkoleS.23 pKMprzedszkoleS.22pJPe_wczesnoszkS.3KLe_wczesnoszkS.2ECe_wczesnoszkS.18MPj.angielskiS16DDreligiaS.19EMe_wczesnoszkS.17j.angielskiS.13GMhistoriaS.10LKmuzykaS.8UZtechnikaS.15PBreligiaS.12MKj.polskiS.11WGwf6WAprzedszkoleS.21pRIprzedszkoleS.4p
2 8:50- 9:35 AGprzedszkoleS.23 pKMprzedszkoleS.22pRTe_wczesnoszkS.3KLe_wczesnoszkS.2MPj.angielskiS.18MCe_wczesnoszk1Kye_wczesnoszkS.19EMe_wczesnoszkS.17MKj.polskiS.11GMj.polskiS.10PBreligiaS.7j.angielskiS.13WFgeografiaS.12ABe_dla_bezpS.8UZmatematykaS.15WAprzedszkoleS.21pDD religia 8:50 -9:20
3 9:45-10:30 AGprzedszkoleS.23 pKMprzedszkoleS.22pDDreligiaS.3KLe_wczesnoszkS.2ECe_wczesnoszkS.18JKe_wczesnoszkS16Kye_wczesnoszkS.19EMe_wczesnoszkS.17WGwf6PBreligiaS.13MP/MCj.ang.-1/2/inf.-2/2S.15/ 14WMj.polskiS.12WFhistoriaS.12MSfizykaS.10GMj.polskiS.11WAprzedszkoleS.21pRIprzedszkoleS.4p
4 10:40-11:25 AGprzedszkoleS.23 pKMprzedszkoleS.22pj.angielskiS.3KLe_wczesnoszkS.2ECe_wczesnoszkS.18DDreligiaS16Kye_wczesnoszkS.19MCe_informat.s.14PBreligiaS.13SMplastykaS.12WMj.polskiS.11WGwf6KSchemiaS.9ABwf6MPj.angielskiS.15WAprzedszkoleS.21pRIprzedszkoleS.4p
5 11:40-12:25 AGprzedszkoleS.23 pKMprzedszkoleS.22pj.angielskiS.2DDreligiaS.18JKpozal.inneS16Kye_wczesnoszkS.19MSmatematykaS.10WGwf1ABwf6PBreligiaS.15SMj.polskiS.12MWmatematykaS.7KSchemiaS.9WAprzedszkoleS.21pRIprzedszkoleS.4p
6 12:40-13:25 AG do 13:00 s.23p przKMdo 13:00S.22pAB s.8 wdżAB s.8 wdżMC/BŁinf.-1/2/j.ang.-2/214/S.13MWpozal.inneS.7MSfizykaS.10SMwosS.12DDreligiaS.15WAdo 13:00RIdo 13:00
7 13:30-14:15 ABWDŻs.7JMj.niemieckiS.138a mat,d
8 14: 20 -15:05ABWDŻs.7
Czwartek 1 8:00- 8:45 AGprzedszkoleS.23 pKMprzedszkoleS.22pJPe_wczesnoszkS.3KLe_wczesnoszkS.2ECe_wczesnoszkS.18JKe_wczesnoszkS16Kye_wczesnoszkS.19EMe_wczesnoszkS.17MKj.polskiS.11MSmatematykaS.10WMj.polskiS.8PBreligiaS.13SMj.polskiS.12DDreligiaS.9UZmatematykaS.15WAprzedszkoleS.21pRIprzedszkoleS.4p
2 8:50- 9:35 AGprzedszkoleS.23 pKMprzedszkoleS.22pDDreligiaS.3KLe_wczesnoszkS.2ECe_wczesnoszkS.18JKe_wczesnoszkS16Kye_wczesnoszkS.19EMe_wczesnoszkS.17j.angielskiS.13PBreligiaS.15UZmatematykaS.7WMj.polskiS.11MSfizykaS.9SMwosS.12GMj.polskiS.10WAprzedszkoleS.21pRIprzedszkoleS.4p
3 9:45-10:30 AGprzedszkoleS.23 pKMprzedszkoleS.22pj.angielskiS.3KLe_wczesnoszkS.2ECe_wczesnoszkS.18MCe_informat.S. 14Kye_wczesnoszkS.19EMe_wczesnoszkS.17WGwf6GMj.polskiS.11PBreligiaS.8MWmatematykaS.7UZmatematykaS.12BPbiologias.9MSfizykas.10DD religia 9:50 -10-20RIprzedszkoleS.4p
4 10:40-11:25 AGprzedszkoleS.23 pKMprzedszkoleS.22pRTe_wczesnoszkS.3KLe_wczesnoszkS.2MCe_informat.S.14JKe_wczesnoszkS16MPj.angielskiS.19DDreligiaS.17PBreligiaS.8j.angielskiS.13ABwf6WGwf1BPbiologiaS.12MWgodz.wychS.7KSchemiaS.9WAprzedszkoleS.21pRIprzedszkoleS.4p
5 11:40-12:25 AGprzedszkoleS.23 pKMprzedszkoleS.22pRTpozal.inneS.3DDreligiaS.2MPj.angielskiS.18EMpozal.inneS.17KSpozal.inneS.9BPprzyrodaS.12UZtechnikaS.7godz.wychS.13ABwf6MKj.polskiS.11WFgeografiaS.8WAprzedszkoleS.21pRIprzedszkoleS.4p
6 12:40-13:25 DD s.22p rel.12:45 -13:15MP s.22p j.a 12:35 -13:05BPbiologiaS.10PBreligiaS.12KSchemiaS.9WFhistoriaS.8WAdo 13:00RIdo 13:00
7 13:30-14:15 AB s.8 wdżWFgeografiaS.8MPj.angielskiS.15
0. 7:10- 7:55ABwdżs.7ABwdżs.7
Piątek 1 8:00- 8:45 AGprzedszkoleS.23 pKMprzedszkoleS.22pRTe_wczesnoszkS.3j.angielskiS.2ECe_wczesnoszkS.18JKe_wczesnoszkS16Kye_wczesnoszkS.19EMe_wczesnoszkS.17MCinformatykaInf 14WGwf1GMhistoriaS.10MWmatematykaS.7ABwf6MPj.angielskiS.13SMwosS.12WAprzedszkoleS.21pRIprzedszkoleS.4p
2 8:50- 9:35 AGprzedszkoleS.23 pMPj.ang.S.22pRTe_wczesnoszkS.3KLe_wczesnoszkS.2ECe_wczesnoszkS.18JKe_wczesnoszkS16MCe_informat.S. 14EMe_wczesnoszkS.17KSprzyrodaS.9GMj.polskiS.10ABwf6j.angielskiS.13UZmatematykaS.12MWmatematykaS.7WGwf1WAprzedszkoleS.21pRIprzedszkoleS.4p
3 9:45-10:30 BŁ s.23 j.aKMprzedszkoleS.22pMCe_informat.S.14KLe_wczesnoszkS.2ECe_wczesnoszkS.18MPj.angielskiS16Kye_wczesnoszkS.19EMe_wczesnoszkS.17UZtechnikaS.15LKmuzykaS.7WMj.polskiS.11WGwf1SMj.polskiS.12ABwf6GMj.polskiS.10BŁ s.21j.a 10:45 - 11:00BŁs. 4p j.a 10::25 - 10:40
4 10:40-11:25 AGprzedszkoleS.23 pKMprzedszkoleS.22pRTe_wczesnoszkS.3KLe_wczesnoszkS.2ECe_wczesnoszkS.18MCe_wczesnoszk1Kye_wczesnoszkS.19EMe_wczesnoszkS.17MKj.polskiS.11MSmatematykaS.15UZmatematykaS.7WMj.polskiS.8LKmuzykaS.10KSchemiaS.9MPj.angielskiS.13WAprzedszkoleS.21pRIprzedszkoleS.4p
5 11:40-12:25 AGprzedszkoleS.23 pKMprzedszkoleS.22pKLwf1WGpozal.inne6MPj.angielskiS.17MSmatematykaS.10MCinformatykaInf 14SMplastykaS.12LKmuzykaS.7JMj.niemieckiS.9MKj.polskiS.11UZgodz.wychS.15WAprzedszkoleS.21pRIprzedszkoleS.4p
6 12:40-13:25 AG do 13:00 s.23p prz KMdo 13:00S.22pj.angielskiS.13MPj.angielskiS.12JMj.niemieckiS.9UZmatematykaS.15WAdo 13:00RIdo 13:00
7 13:30-14:15 SMpozal.inneS.12JMj.niemieckiS.9
ver. 12.00.0004 VULCAN lic. 024347, Szkoła Podstawowa im. F. Kyci w Kuryłówce, 37-303 Kuryłówka, Kuryłówka 431
NPSNPSNPSNPSNPSNPSNPSNPSNPSNPSNPSNPSNPSNPSNPSNPSNPS
0a0b1a1b2a2b3a3b4a4b5a6a7a8a8bcptp
A.GrabarzK.MrzygłódR.TokarzL.KarpińskaE.CirytJ.KnapL.KyciaE.MazurekK.Stawowy G.MarczakA.BurdaB.ŁuszczakM.SztyrakM.WolaninU.ZięzioA.WójcikR.Iskra