Strażakiem być...

Strażakiem być...

     W dniu 12 kwietnia 2022 roku klasy IIIa, III b, II b uczestniczyły w zajęciach szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w Jednostce Ratowniczo –Gaśniczej w nowej Sarzynie w nowo otworzonej Sali Edukacyjnej ,, Ognik”.  Uczniowie poznali wyposażenie wozu strażackiego, zostali przeszkoleni w zakresie ewakuacji z pomieszczeń zadymionych, sposobem działania sygnalizacji pożarowej i oświetlenia awaryjnego oraz poprawnego zgłaszania zdarzenia przez telefon. Zostały również zaprezentowane filmy edukacyjne dla dzieci. Zajęcia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny i w dużym stopniu wpłynęły na świadomość dzieci w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Janina Paja