Bóbrkowe opowieści...

Bóbrkowe opowieści...

27 maja uczniowie klasy 6 wraz z nauczycielkami: p. Małgorzatą Sztyrak i Aleksandrą Śliwą wyruszyli z zamiarem poznania krainy, w której Świat znalazł początek w świetle i w prostej formie lamp, będącej nadzieją na przyszłość. Uczniowie klasy VI z entuzjazmem poznali świat "czarnego skarbu" jakim jest ropa w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. (Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce (bobrka.pl) Mieli przyjemność poznać teren najstarszej na świecie nadal działającej kopalni ropy naftowej, która zajmuje 20 hektarów. Pośrodku kopalni oraz muzeum stoi kamienny obelisk ustawiony przez Ignacego Łukasiewicza w 1872 r. na…