<strong>Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia</strong>

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Jak co roku z wielkim entuzjazmem uczniowie klas starszych ze swoimi nauczycielami matematyki zabrali się do przygotowania tego wyjątkowego dnia. Gazetka na korytarzu z ciekawostkami z zakresu tabliczki mnożenia, plakaty wykonane przez uczennicę klasy VI Emilkę Szenborn, ogłoszony konkurs na wiersz ph. "Tabliczka mnożenia wierszem pisana", poszukiwanie zabaw matematycznych, stały się zachętą do czynnego zaangażowania się uczniów w obchody tego święta. 12-13 października. Lekcje matematyki w tych dniach nabrały innego charakteru. Uczniowie wybranych klas uczestniczyli w zabawie z wykorzystaniem kart Grabowskiego. Najlepszy wynik uzyskała Maja Kotulska z klasy IV a. Zabawy przeprowadzili uczniowie klasy VI: Aleksandra Kotulska, Oliwia Szczypta, Ewa Kyc,…