Nowe książki w naszej bibliotece z NPRCz

Nowe książki w naszej bibliotece z NPRCz

Z wielką radością i satysfakcją informujemy, iż nasz wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 dla przedszkoli" przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytoryczne. Nasza szkoła otrzymała z tego oto programu 3 000,00 zł, a dzięki przychylności organu prowadzącego otrzymaliśmy 750 zł. Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostały na zakup książek  i realizację działań promujących czytelnictwo. W ramach pozyskanych środków zostało zakupione 275 książek i bajeczek. Są to książki: - będące nowościami wydawniczymi, - pięknie ilustrowane- całe serie książeczek tak lubianych przez dzieci jak: Kicia Kocia, Martynka, Staś…