Procedura rekrutacji uczniów do klas pierwszych SP

Procedura rekrutacji uczniów do klas pierwszych SP

Procedura rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kyci w Kuryłówce na rok szkolny 2022/2023 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 14 grudnia 2026 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2018 r. poz.966 z późn. zm.) - Zarządzenie NR 2/2022 Wójta Gminy Kuryłówka z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuryłówka - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie…