<strong>Dzień Europy</strong>

Dzień Europy

The European Parliament,Heart of European Democracy 9 maja 2022 4 maja 2022 roku obchodziliśmy rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wszyscy mamy w pamięci te chwile sprzed 18 lat, ten moment kluczowy w polskiej historii, zaś 9 maja obchodziliśmy Dzień Europy – święto pokoju i jedności w Europie. Tego dnia przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie.Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska. Z tej to okazji…