Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

„Opowiedz nam moja ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym…..” tymi słowami dnia 28.04.2022 rozpoczęto część artystyczną poświęconą rocznicy Konstytucji 3 maja, która została uchwalona w 1791r. W tym szczególnym dniu uczniowie naszej szkoły odkrywali na nowo, jak wielką rolę w historii Polski odegrał ten ważny dla Polaków dzień.

Po wprowadzeniu pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu państwowego na scenę weszli uczniowie klas IV oraz VII, którzy pod kierunkiem pani Grażyny Marczak wystąpili z przedstawieniem. Pokazali co działo się w sali sejmowej w dniu uchwalenia konstytucji i tym samym wzbogacili wiedzę historyczną uczniów naszej szkoły. W trakcie występu młodsi uczestnicy z klas I i II pod czujnym okiem pani Lucyny Kyci, Edyty Mazurek oraz Jolanty Knap zaśpiewali pieśni ,,Witaj majowa jutrzenko’’, Ojczyzna nasza’’ oraz ,,Jesteśmy Polką i  Polakiem’’. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

W części końcowej pani dyrektor Janina Paja podziękowała wszystkim uczniom oraz osobom, które przyczyniły się do przygotowania części artystycznej z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Był to Dzień, który obudził uczucia patriotyczne nie tylko wśród nauczycieli, ale również uczniów, którzy w bardzo ciekawy sposób przedstawili wydarzenia historyczne z tamtych dni.

Sylwia Dynowiec