Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

„Opowiedz nam moja ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym…..” tymi słowami dnia 28.04.2022 rozpoczęto część artystyczną poświęconą rocznicy Konstytucji 3 maja, która została uchwalona w 1791r. W tym szczególnym dniu uczniowie naszej szkoły odkrywali na nowo, jak wielką rolę w historii Polski odegrał ten ważny dla Polaków dzień. Po wprowadzeniu pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu państwowego na scenę weszli uczniowie klas IV oraz VII, którzy pod kierunkiem pani Grażyny Marczak wystąpili z przedstawieniem. Pokazali co działo się w sali sejmowej w dniu uchwalenia konstytucji i tym samym wzbogacili wiedzę historyczną uczniów naszej szkoły. W trakcie występu młodsi uczestnicy z klas I i II…