Ewakuacja w naszej szkole

Ewakuacja w naszej szkole

27 października odbyła się ewakuacja próbna w Szkole Podstawowej im. F. Kyci w Kuryłówce. Po usłyszeniu dzwonka alarmowego wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie pod opieką nauczycieli opuścili teren szkoły i udali się drogami ewakuacyjnymi zgodnie z planem ewakuacji do wyznaczonego miejsca zbiórki (w zależności od tego, w której sali odbywały się zajęcia). Nad przebiegiem akcji czuwała Pani Dyrektor – Janina Paja. Uczniowie klas IV – VIII zebrali się na parkingu dawnego gimnazjum, natomiast przedszkolaki i uczniowie klas I – III zgromadzili się na przystanku, z którego odjeżdżają autobusy szkolne. Następnie nauczyciele sprawdzili obecność i złożyli  meldunek Pani Dyrektor (klasy I – III i oddziały przedszkolne) oraz Pani Wicedyrektor (klasy IV – VIII). Po chwili przyjechali na sygnale strażacy z OSP w Kuryłówce. Pani Dyrektor przekazała im  informację o sprawnej ewakuacji.

Ewakuacja przebiegała zgodnie z ustalonymi procedurami. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami i sposobem ewakuacji w praktyczny sposób. Było to przygotowanie do właściwego zachowania się w razie niebezpieczeństwa.

Na zakończenie przedszkolaki i uczniowie klas I – III mieli okazję obejrzeć z bliska samochód strażacki oraz jego wyposażenie. Strażacy udzielali im informacje na temat wyposażenia, odpowiadali na pytania. Następnie nasi najmłodsi mogli poczuć się strażakami, założyć hełm strażacki i zrobić wspólne zdjęcia klasowe.

Grażyna Marczak