Ewakuacja w naszej szkole

Ewakuacja w naszej szkole

27 października odbyła się ewakuacja próbna w Szkole Podstawowej im. F. Kyci w Kuryłówce. Po usłyszeniu dzwonka alarmowego wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie pod opieką nauczycieli opuścili teren szkoły i udali się drogami ewakuacyjnymi zgodnie z planem ewakuacji do wyznaczonego miejsca zbiórki (w zależności od tego, w której sali odbywały się zajęcia). Nad przebiegiem akcji czuwała Pani Dyrektor – Janina Paja. Uczniowie klas IV – VIII zebrali się na parkingu dawnego gimnazjum, natomiast przedszkolaki i uczniowie klas I – III zgromadzili się na przystanku, z którego odjeżdżają autobusy szkolne. Następnie nauczyciele sprawdzili obecność i złożyli  meldunek Pani Dyrektor (klasy I – III i…