RELACJA Z KAMPANII ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

W bieżącym roku szkolnym  Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, mając na względzie profilaktykę, edukację, a przy tym zabawę, przygotowało kampanię pod hasłem „Rosnę zdrowo!”. Nasz szkoła otrzymała wsparcie merytoryczne podczas realizacji programów dotyczących profilaktyki prozdrowotnej wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. W ramach kampanii wykorzystano: scenariusze zajęć dla nauczycieli wychowawców, karty pracy dla uczniów, materiały dla rodziców, filmy edukacyjne, zorganizowano także  konkursy dla uczniów. Nasza  społeczność szkolna przystąpiła do realizacji założeń i zadań kampanii ZTU, które  zostały tak dobrane, aby umożliwić uczniom doznawanie i przeżywanie radosnych, pozytywnych emocji oraz  doświadczyć  pozytywnej atmosfery nauki i pracy. Od maja  realizowano  zajęcia z wychowawcami z wykorzystaniem kart pracy,…