RELACJA Z KAMPANII ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

W bieżącym roku szkolnym  Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, mając na względzie profilaktykę, edukację, a przy tym zabawę, przygotowało kampanię pod hasłem „Rosnę zdrowo!”. Nasz szkoła otrzymała wsparcie merytoryczne podczas realizacji programów dotyczących profilaktyki prozdrowotnej wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. W ramach kampanii wykorzystano: scenariusze zajęć dla nauczycieli wychowawców, karty pracy dla uczniów, materiały dla rodziców, filmy edukacyjne, zorganizowano także  konkursy dla uczniów. Nasza  społeczność szkolna przystąpiła do realizacji założeń i zadań kampanii ZTU, które  zostały tak dobrane, aby umożliwić uczniom doznawanie i przeżywanie radosnych, pozytywnych emocji oraz  doświadczyć  pozytywnej atmosfery nauki i pracy.

Od maja  realizowano  zajęcia z wychowawcami z wykorzystaniem kart pracy, zorganizowano konkurs plastyczny, literacki oraz  konkurs graficzny. Przeprowadzono pogadanki na temat czynników mających wpływ na zdrowie oraz na temat zagrożeń wynikających z niedostatecznej dbałości o swoje zdrowie oraz wskazanie pozytywnych aspektów zdrowego trybu życia.

W czerwcu we współpracy z Samorządem Uczniowskim zorganizowano piknik prozdrowotny. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w grach i zabawach na świeżym powietrzu, a także uczestniczyć w degustacji zdrowych przekąsek  w postaci owoców oraz samodzielnie przygotować zdrowe napoje. Tego dnia odbyła się również akcja prozdrowotna przygotowana przez p. Małgorzatę Kordas  pod hasłem „Zamiast dymka WITAMINKA” mająca na celu uświadomienie uczniom zagrożeń płynących ze szkodliwości palenia tytoniu oraz  ukazanie pozytywnych aspektów zdrowego stylu życia.  Uczestnicy pikniku brali udział  w turnieju wiedzy na temat  szkodliwości palenia tytoniu: losowali pytania dotyczące tego zagadnienia, odpowiadali na nie, poznawali poprawne odpowiedzi  i tym samym wzbogacali swoją wiedzę.

Adresatami inicjatyw profilaktycznych w szkole w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł byli wszyscy uczniowie  klas I-VIII .

W ramach kampanii realizowano następujące konkursy :

- konkurs plastyczny ( indywidualny) „ Rosnę zdrowo’

- konkurs literacki ( indywidualny) „ Rosnę zdrowo’

- konkurs edukacyjno – profilaktyczny  (  grafika komputerowa) „ Mój pomysł na zdrowie”

Spośród wielu  zgłoszonych prac  na etapie szkolnym wyłoniono zwycięzców:

W kategorii klas I-III  w konkursie plastycznym wyróżniono następujące osoby:

Izabela Pietrycha, Diana Nowak, Wojciech Fus – klasa 1A

Liliana Budzyńska, Hanna Borek, Filip Gradziuk – klasa 1B

Magdalena Hajdasz, Julian Szpetnar, Aleksandra Jarosz – klasa 2A

Bartłomiej Łaszcz, Kamil Kulec, Ignacy Cygan – klasa 2B

Tymoteusz Miś, Aleksandra Karoń, Nikola Makarewicz – klasa 3A

Weronika Bęczkowska, Julia Borek, Anna Fus – klasa 3B

W kategorii klas IV- VIII  w konkursie plastycznym wyróżniono następujące osoby:

Zofia Szpetnar, Oliwia Cichoń, Maja Cichoń, Emilia Szenborn, Emilia Małysa, Karolina Mazurek, Lena Mazurek, Michalina Murzańska,

W konkursie edukacyjno – profilaktycznym wyróżniono następujące osoby:

Nikola Parobek, Miłosz Kotuła

W konkursie literackim  wyróżniono :

Oliwia Szczypta

Maja Nienajadło

Nagrody w licznych konkursach oraz zdrowe przekąski ufundowała GKRPA w Kuryłówce, za co serdecznie dziękujemy.

Szkolny Koordynator Kampanii

Barbara Łuszczak