RELACJA Z WYJAZDY DO MUZEUM W LEŻAJSKU

RELACJA Z WYJAZDY DO MUZEUM W LEŻAJSKU

"Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie". Tym znanym powiedzeniem można byłoby określić nasz wyjazd - wycieczkę do Leżajska. Ale od początku. Już od samego rana, w odróżnieniu od ostatnich dni, piątkowy ranek 16 września przywitał nas słoneczną pogodą. Tegoż właśnie dnia zaplanowany był nasz wyjazd do muzeum w Leżajsku. Obie klasy VIII z wychowawcami prawie w komplecie i z niecierpliwością czekały, zastanawiając się, cóż takiego może ich zaskoczyć w mieście, które znają niemalże jak własną kieszeń. W pierwszej kolejności udaliśmy się do Muzeum Opactwa Ojców Bernardynów. Każdy z nas wielokrotnie był w bazylice, ale czy miał…

POMOC PRAWNA !!!

POMOC PRAWNA !!!

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT LEŻAJSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na dedykowanej dla Powiatu podstronie projektowej.  Stowarzyszenie Sursum Corda (łac. „w górę serca”) ul. Lwowska 11  |  33-300 Nowy Sącz tel. 18 44 11 994 biuro czynne pon.-pt., w godz. 8.00-16.00 www.pomocprawna.sc.org.pl

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym 2022 przerwa wakacyjna w oddziałach przedszkolnych zaplanowana jest od 01.07 do 24. 07. W tym okresie oddziały przedszkolne są zamknięte. W związku z tym proszę zaplanować już opiekę nad swoimi dziećmi. Dyżur wakacyjny w naszej szkole dla dzieci przedszkolnych zaczyna się od 25.07 do 31. 08. 2022. Z poważaniem Janina Paja

Szanowni Państwo!

Informujemy, że pod Dziecięcym Telefonem Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12,  dyżuruje psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim (można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim).  W każdy poniedziałek dyżur prawnika – specjalisty do spraw uchodźców i cudzoziemców*

Procedura rekrutacji uczniów do klas pierwszych SP

Procedura rekrutacji uczniów do klas pierwszych SP

Procedura rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kyci w Kuryłówce na rok szkolny 2022/2023 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 14 grudnia 2026 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2018 r. poz.966 z późn. zm.) - Zarządzenie NR 2/2022 Wójta Gminy Kuryłówka z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuryłówka - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie…