"Nawigacja w każda pogodę"

"Nawigacja w każda pogodę"

        W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas 6-8 pod kierunkiem swoich wychowawców realizowali szkolną inicjatywę profilaktyczną „Nawigacja w każdą pogodę”, której celem było m.in. wzmocnienie  kondycji psychicznej wychowanków.

Nasza szkoła zrealizowała pełny cykl badań i zajęć wychowawczo- profilaktycznych niezbędnych do  uzyskania certyfikatu, który właśnie otrzymaliśmy!

Mamy nadzieję, że zakończony program przyczyni się do zwiększenia odporności psychicznej uczniów, a zdobyte umiejętności pozwolą wychowankom lepiej radzić sobie ze stresem, nie tylko tym szkolnym.

Koordynator programu: Małgorzata Kordas