„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu (...) Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem.”

Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”

Wraz z rozpoczynającym się miesiącem, przedszkolaki mogły dowiedzieć się, iż w maju obchodzimy  bardzo ważne święta.  Nauczyciele przypomnieli,  że 1 maja obchodzimy Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi, a 3 maja – święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzieci naukę o powyższych świętach rozpoczęły już kilka dni wcześniej, aby dokładnie poznać historię naszej Ojczyzny oraz symbole narodowe jakimi są: hymn Polski, flagę oraz godło.

Z wielkim szacunkiem Przedszkolaki zaśpiewały hymn Polski "Mazurek Dąbrowskiego" oraz wykonały piękne prace plastyczne.