Ślubujemy! – uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej

18 listopada 2021r. w Szkole Podstawowej im. Franciszka Kyci w Kuryłówce odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Od rana panowała wyjątkowa atmosfera. Na sali gimnastycznej pierwszoklasiści odświętnie ubrani i przejęci, w obecności swoich najbliższych rozpoczęli występ artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności. Pierwszacy się postarali, a wytrwała praca podczas prób przyniosła oczekiwane efekty. Pięknie zaśpiewane piosenki, recytowane wiersze, tańce oraz aktorskie wykonanie scenek z życia szkoły były dowodem, że dzieci są gotowe, aby przyjąć je do grona społeczności szkolnej. Po części artystycznej przewodnicząca Małego Samorządu Uczniowskiego zaprosiła swoich młodszych kolegów do uroczystego aktu ślubowania i pasowania…