„Pasjonujące zawody”- spotkania z ciekawymi osobami.

„Pasjonujące zawody”- spotkania z ciekawymi osobami.

Na świecie jest bardzo dużo zawodów, ale wśród są takie, które wykonuje się z wielką pasją i całkowitym zaangażowaniem. Zaproszeni gości przybliżyli dzieciom swoje profesje i opowiadali co jest najbardziej pasjonującego w wykonywanych zawodach, najtrudniejszego, zasakakujacego. Jednakże bez względu na to jaki wykonuje się zawód, należy pamiętać, że każdy jest potrzebny i wszystkie powinno się szanować, gdyż z efektów tej pracy korzystamy wszyscy codziennie. Cykl spotkań rozpoczęła Pani Dyrektor Janina Paja, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Podczas tej wizyty dzieci dowiedziały się na czym polega praca nauczyciela, ale również zostały zaproszone do zwiedzenia szkoły i klasy, w której Pani Jasia uczy. Na…