W poszukiwaniu szczęścia - Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021

W poszukiwaniu szczęścia - Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021

„W poszukiwaniu szczęścia"  – motto tegorocznej kampanii  ZTU realizowanej  w Szkole Podstawowej w Kuryłówce jest szczególnie ważne w czasach szczególnie trudnych – gdy cały świat walczy z niewidzialnym wrogiem, jakim jest pandemia. Nasza  społeczność szkolna oraz przedszkolna przystąpiła do realizacji założeń i zadań kampanii ZTU, które  zostały tak dobrane, aby umożliwić uczniom doznawanie i przeżywanie radosnych, pozytywnych emocji oraz  doświadczać  pozytywnej atmosfery nauki i pracy. Od maja  realizowano  zajęcia z wychowawcami z wykorzystaniem kart pracy, zorganizowano konkurs plastyczny oraz  konkurs krzyżówkowy.  Adresatami inicjatyw profilaktycznych w szkole w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł są wszyscy uczniowie klas I – VIII oraz oddziały przedszkolne OA i OB.…