W ZESPOLE SZKÓŁ W BŁAŻOWEJ MIAŁ MIEJSCE FINAŁ II PODKARPACKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO HI-REG

W ZESPOLE SZKÓŁ W BŁAŻOWEJ MIAŁ MIEJSCE FINAŁ II PODKARPACKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO HI-REG

9 maja 2023 r. w Zespole Szkół w Błażowej odbył się finał II Podkarpackiego Konkursu Historycznego  z elementami regionalizmu dla uczniów szkół podstawowych. Organizatorami konkursu były nauczycielki doradczynie metodyczne dr Małgorzata Kutrzeba i dr Joanna Kordzikowska oraz Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli regionalistów PCEN Rzeszów. Konkurs odbywał się pod patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch. Gościem finału był Kierownik Zespołu Nauczycieli Doradców Metodycznych PCEN dr Dariusz Zięba. O tytuł laureatów i finalistów rywalizowali uczniowie ze szkół podstawowych z województwa podkarpackiego. Uczestnicy musieli się zmierzyć z testem z historii najnowszej i grą terenową, która miała charakter zespołowy. Gra nosiła tytuł „Błażowa moje miasto” i w jej trakcie uczestnicy poznali pomniki i zabytki miasta oraz Społeczne Muzeum Ziemi Błażowskiej. Ostatnim elementem finału był turniej wiedzy. Emocji nie zabrakło, tym bardziej, że poziom wiedzy uczestników był niezwykle wyrównany.

Laureatem konkursu został Ksawery Maszewski ze Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kyci w Kuryłówce. Miejsce II ex aequo zajęli: Joanna Czekaj ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzeszowie, Kamil Szyszka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraczkowej oraz Łukasz Ryjoch ze Szkoły Podstawowej im. Księdza Stanisława Sudoła w Wiązownicy. Laureatami III miejsca zostali: Hubert Ilasz ze Szkoły Podstawowej im. Świętego Franciszka z Asyżu w Jelnej, Kacper Laska ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Nowym Borku oraz Bartłomiej Pitera ze Szkoły Podstawowej w Niebylcu im. Księdza Jana Twardowskiego. Finalistami konkursu zostali: Artur Gratkowski Z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Twórców Niepodległości w Dynowie, Monika Dominik, Maja Piliszko i Natalia Wysocka ze Szkoły Podstawowej im. Księdza Stanisława Sudoła w Wiązownicy, Marcin Pociask ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Nowym Borku oraz Zuzanna Stodolak ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkowej. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez Marszałka i Zarząd Województwa Podkarpackiego, Burmistrza Błażowej oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej.

Aleksandra Śliwa, Waldemar Fus