IX Kongres Mediatorów Szkolnych i Rówieśniczych

IX Kongres Mediatorów Szkolnych i Rówieśniczych

            Uczennice naszej szkoły w dniu 26.09.2023 roku, uczestniczyły w IX KONGRESIE MEDIATORÓW SZKOLNYCH I RÓWIEŚNICZYCH – „Mediacja jako technika budowania prawidłowych relacji oraz tworzenia bezpiecznego i  przyjaznego klimatu szkoły”. Kongres odbył się w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamieniu. Celem konferencji była prezentacja metod rozwiązywania sporów, wyposażenie mediatorów szkolnych i rówieśniczych w wiedzę na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, integracja środowiska mediatorów rówieśniczych, prezentacja dorobku Szkolnych Klubów Mediatorów Rówieśniczych, promocja szkół, w których działają kluby mediatorów rówieśniczych. Uczennice szkoły wróciły pełne zapału i zaangażowane do roli mediatora w szkole. Współczesna szkoła ma umożliwiać młodym ludziom odnalezienie własnej osobowości, zbudowania pewności siebie, zdefiniowania swoich zainteresowań i ukierunkowania ucznia w tę stronę, a także nauczenia się życia w społeczeństwie.

J. Paja, A. Śliwa