Nadal kręcą nas mediacje, czyli o Tygodniu Mediacji w naszej szkole

Nadal kręcą nas mediacje, czyli o Tygodniu Mediacji w naszej szkole

19.10.23 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Mediacji, podczas  którego mediatorki pod kierunkiem opiekuna Szkolnego Koła Mediatorów, p. Małgorzaty Kordas,  przygotowały gazetkę w holu szkoły na temat mediacji oraz założeń Porozumienia bez Przemocy, nazywanym inaczej językiem serca. Następnie udały się  do kl.4-8, aby przypomnieć, czym jest mediacja, jakie są korzyści wypływające z tego pokojowego sposobu rozwiązywania konfliktów i zaprosić do udziału w mediacjach. Mediatorki zachęciły również wszystkich uczniów do korzystania ze Skrzynki zaufania, do której można wrzucić  zgłoszenia spraw do mediacji.  Uczennice kl. 7 odwiedziły też świetlicę szkolną, aby przybliżyć uczniom język żyrafy i język szakala. Przygotowały  dla najmłodszych kolorowanki z żyrafą. Jednak najwięcej emocji wzbudziła wspólna gra Żyrafa, która służy rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, a także przygotowane kalambury.   Uczniowie klas 4-8 oglądali również krótkie filmiki dotyczące mediacji, poszerzając swoją wiedzę o tej formie pokojowego rozwiązywania sporów.

Mediatorki podczas Tygodnia Mediacji spotkały się także  z  uczniami  kl.1-3. Uczennice przedstawiły, czym różni się język żyrafy od języka szakala, a następnie na pamiątkę przybiły uczniom  pieczątki  przedstawiające żyrafę. Tego dnia dużą popularnością cieszyła się pluszowa żyrafa, do której garnęły się wszystkie dzieci!   

Dodatkowo Pani pedagog Aleksandra Śliwa  rozpoczęła spotkania z uczniami na temat skutecznej komunikacji zgodnie z założeniami Porozumienia bez Przemocy.  Zajęcia te będą kontynuowane w ciągu roku szkolnego.

Zadowala nas fakt, że  mediacje w naszej szkole nadal cieszą się zainteresowaniem ze strony uczniów. Zapraszamy!

Małgorzata Kordas

Aleksandra Śliwa