Konkursy językowe w naszej szkole

Konkursy językowe w naszej szkole

Początkiem czerwca odbyły się w szkole dwa konkursy językowe:

Szkolny konkurs z j. angielskiego dla klas 7 i 8

"Test your vocabulary"

Celem konkursu było zwrócenie uwagi na istotę znajomości słownictwa oraz płynność komunikacji, rozpowszechnianie zainteresowania się językiem angielskim, motywacja uczniów do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego oraz wyłonienie uczniów utalentowanych językowo.   Materiał konkursowy jest zgodny z podstawą programową dla szkoły podstawowej.

Konkurs był przygotowywany przez nauczyciela języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej w Kuryłówce i miał formę testu pisemnego sprawdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu: słownictwa i komunikacji językowej. Zadania miały różne formy tj. prawda/fałsz, zadania typu jednokrotnego wyboru, poprawianie informacji błędnych, wpisywania brakującej informacji w lukach, łączenie. Uczniowie pisali różne testy, w zależności od swojego poziomu (inny test klasy VII, inny dla VIII).

Oto wyniki:

Klasy ósme:

Emila Uchacz- I Miejsce

Maria Jaworska - II miejsce

Przemysław Berestka i Aleksandra Kwiecińska (ex aequo) III miejsce

Klasa siódma:

Zofia Szpetnar -I miejsce

Ksawery Maszewski- II miejsce

 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy uczniom za udział w konkursie!

 M.Podobińska

Szkolny konkurs z j. angielskiego dla klas 4-6

"LOOK"

Konkurs „Look” jest konkursem językowo - plastycznym. Zadaniem uczniów było wykonanie pracy, która będzie przedstawiać wybrane słówko angielskie w taki sposób, aby znaczenie słowa było jasne i widoczne, nawet jeśli ktoś nie zna języka. Konkurs ten oparty był na jednej z najefektywniejszym metod uczenia się słówek - poprzez zobrazowanie znaczenia.

Celem konkursu było promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych, motywowanie do nauki języka angielskiego, pokazanie możliwości ułatwiania uczenia się nowego słownictwa, stworzenie możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych i plastycznych we współzawodnictwie z innymi uczniami szkoły, wypracowanie u uczniów poczucia estetyki i staranności, rozwijanie u nich uzdolnień oraz podniesienie ich samooceny.

Na konkurs Look wpłynęło 24 prac, wszystkie są do obejrzenia na korytarzu szkolnym.
Oto uczniowie, którzy podjęli się tego wyzwania:

Klasy czwarte:

Lena Mazurek, Lena Maszewska, Antoni Leniart, Krystian Ozga Paweł Błoński, Dawid Piwciu, Maja Cichoń, Oliwia Cichoń, Jakub Majkut, Wiktoria Adamczyk, Maja Kotulska, Filip Małysa

Klasa piąta:

Milena Baj,  Hubert Grajczyk, Karolina Mazurek, Kacper Kycia,

Klasa szósta:

Artur Ozga, Oliwia Szczypta, Emilia Szenborn,  Ewa Kyc, Aleksandra Kotulska,  Damian Abramek, Filip Mołdoch, Krystian Kulec

Dziękujemy za liczny udział i zapraszamy w przyszłym roku!

M.Podobińska  B. Łuszczak