Konkursy językowe w naszej szkole

Konkursy językowe w naszej szkole

Początkiem czerwca odbyły się w szkole dwa konkursy językowe: Szkolny konkurs z j. angielskiego dla klas 7 i 8 "Test your vocabulary" Celem konkursu było zwrócenie uwagi na istotę znajomości słownictwa oraz płynność komunikacji, rozpowszechnianie zainteresowania się językiem angielskim, motywacja uczniów do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego oraz wyłonienie uczniów utalentowanych językowo.   Materiał konkursowy jest zgodny z podstawą programową dla szkoły podstawowej. Konkurs był przygotowywany przez nauczyciela języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej w Kuryłówce i miał formę testu pisemnego sprawdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu: słownictwa i komunikacji językowej. Zadania miały różne formy tj. prawda/fałsz, zadania typu jednokrotnego wyboru, poprawianie…