POMOC PRAWNA !!!

POMOC PRAWNA !!!

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT LEŻAJSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na dedykowanej dla Powiatu podstronie projektowej

Stowarzyszenie Sursum Corda (łac. „w górę serca”)
ul. Lwowska 11  |  33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 11 994
biuro czynne pon.-pt., w godz. 8.00-16.00

www.pomocprawna.sc.org.pl