REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU

Z cyklu „Szalony chemik pt. „Atomy wyobraźni” dla uczniów klas VII oraz VIII

Szkoły Podstawowej im. F. Kyci w Kuryłówce Szkoły Podstawowej im. J. Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli

 oraz

Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy

 1. Cele konkursu:
 2. Zainteresowanie uczniów przedmiotem chemii
 3. Zbudowanie pozytywnej relacji i nastawienia do przedmiotu
 4. Integracja młodzieży i motywowanie do współzawodnictwa.
 5. Popularyzowanie chemii wśród młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań chemicznych
 6. Pobudzenie przestrzennej wyobraźni w rozumieniu chemii
 7. Nauka chemii poprzez zabawę
 • Konkurs będzie miał formę artystyczno-plastyczną. Będzie polegał na wykonaniu modelu  dowolnego atomu w formacie 3d, korzystając ze zdobytej wiedzy o budowie atomu na lekcjach chemii. Technika i materiały do wykonania są dowolne z wykluczeniem plasteliny i prac wykonanych na arkuszu papieru. Model ma przybrać formę trójwymiarową. Elementy modelu mogą się poruszać bądź pozostać nieruchome.
 • W konkursie biorą udział chętni uczniowie z klas VII-VIII.
 • Termin składania prac do 30 marca 2022 r.
 • Zwycięzcami konkursu zostaną trzej uczniowie, którzy wykonają najciekawsze prace, odpowiednio otrzymując pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
 • Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy oraz punkty dodatnie z zachowania.

Osoba odpowiedzialna:

Nauczyciel chemii -Katarzyna Stawowy