Osiągnięcia naszego ucznia

Osiągnięcia naszego ucznia

Awans naszego ucznia do etapu wojewódzkiego
Konkursu Kuratoryjnego

Bardzo miło nam poinformować, iż Maksymilian Kula, uczeń klasy 8a SP w Kuryłówce, po raz drugi w swojej karierze szkolnej zakwalifikował się do finału Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego. Na etapie rejonowym Maksymilian uzyskał wysoki wynik -81 pkt, dzięki czemu znalazł się w gronie 105 najlepszym uczniów naszego województwa (dolną granicą kwalifikującą było 73 pkt.).

 Serdecznie gratulujemy takiego sukcesu zarówno uczniowi jak i rodzicom!

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu wojewódzkiego wykracza poza podstawę programową i odpowiada poziomowi C1 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages). Oprócz znajomości słownictwa i gramatyki na poziomie advanced (zaawansowanym), wymagana jest też znajomość treści lektury oraz podanych na stronie kuratorium materiałów na temat życia i działań amerykańskiego prezydenta Johna F. Kennedy'ego.

 Trzymamy zatem mocno kciuki za Maksa i życzymy mu sukcesu w konkursie na szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się już 26 marca!

Magdalena Podobińska