Osiągnięcia naszego ucznia

Osiągnięcia naszego ucznia

Awans naszego ucznia do etapu wojewódzkiegoKonkursu Kuratoryjnego Bardzo miło nam poinformować, iż Maksymilian Kula, uczeń klasy 8a SP w Kuryłówce, po raz drugi w swojej karierze szkolnej zakwalifikował się do finału Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego. Na etapie rejonowym Maksymilian uzyskał wysoki wynik -81 pkt, dzięki czemu znalazł się w gronie 105 najlepszym uczniów naszego województwa (dolną granicą kwalifikującą było 73 pkt.).  Serdecznie gratulujemy takiego sukcesu zarówno uczniowi jak i rodzicom! Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu wojewódzkiego wykracza poza podstawę programową i odpowiada poziomowi C1 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference…