,,Ślubuję uroczyście!'' Pasowanie na ucznia klasy I

,,Ślubuję uroczyście!'' Pasowanie na ucznia klasy I

Dnia 13 listopada 2023 r. w Szkole Podstawowej w Kuryłówce odbyła się najważniejsza uroczystość dla pierwszoklasistów. W tym dniu bowiem nastąpiło ślubowanie i pasowanie dzieci z klas pierwszych na uczniów. Dyrektor szkoły pani Janina Paja szczególnie gorąco przywitała bohaterów uroczystości – uczniów klasy Ia i Ib. Wśród zgromadzonych gości była pani wójt Agnieszka Wyszyńska, rodzice, grono pedagogiczne i uczniowie klas starszych. Następnie pierwszaki pokazały jak pięknie potrafią recytować wiersze, śpiewać piosenki
 i tańczyć. Wykazały się wiedzą o właściwym zachowaniu w szkole, dali się poznać jako młodzi patrioci, kochający swoją ojczyznę. Mimo stresu związanego z publicznym występem, dzieci świetnie sobie poradziły. Dyrektor szkoły pani Janina Paja stwierdziła, że pierwszoklasiści wykazali się wieloma umiejętnościami i zdali egzamin na ucznia. Swoją postawą uczniowie udowodnili, iż są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania:

„Ślubuję być dobrym Polakiem,

dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły

Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,

jak dla niej pracować, kiedy urosnę.

Będę się starać być dobrym kolegą,

swym zachowaniem i nauką

sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.

ŚLUBUJEMY!

Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem ramion swoich podopiecznych.  Uczniowie zostali przyjęci do braci szkolnej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych medali i dyplomów oraz upominków przez wychowawców.

Marzena Bucior