Nowe książki w naszej bibliotece z NPRCz

Nowe książki w naszej bibliotece z NPRCz

Z wielką radością i satysfakcją informujemy, iż nasz wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 dla przedszkoli" przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytoryczne. Nasza szkoła otrzymała z tego oto programu 3 000,00 zł, a dzięki przychylności organu prowadzącego otrzymaliśmy 750 zł. Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostały na zakup książek  i realizację działań promujących czytelnictwo. W ramach pozyskanych środków zostało zakupione 275 książek i bajeczek. Są to książki: - będące nowościami wydawniczymi, - pięknie ilustrowane- całe serie książeczek tak lubianych przez dzieci jak: Kicia Kocia, Martynka, Staś…

Konkurs „Ilustracja do wiersza Marii Konopnickiej”

Konkurs „Ilustracja do wiersza Marii Konopnickiej”

Z okazji 180 rocznicy urodzin Marii Konopnickiej, biblioteka szkolna zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych p.t. „Ilustracja do wybranego wiersza Marii Konopnickiej”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło bowiem aż 39 prac.  Były ilustracje do wierszy takich jak: Tęcza, Jabłonka, Nasze kwiaty, Żuczek czy Jesienią. Prace były wykonane różnymi technikami, a każde dziecko bardzo się postarało, dlatego też, Jury doceniło wkład pracy i postanowiło nagrodzić wszystkich uczestników konkursu. Każde dziecko otrzymało kolorową książeczkę,  dyplom uczestnictwa i oczywiście uścisk dłoni Pani Dyrektor. Serdecznie im gratulujemy!                                                                                                           Jadwiga Marczak - Szpyt